کاردرمانی و ماساژ درمانی در منزل برای کودکان با اختلالات جسمی حرکتی 09189687352

486

ارائه خدمات کاردرمانی در منزل برای کودکان با اختلالات جسمی حرکتی و ذهنی، بیماری های نورولوژی بزرگسال و آسیب های ارتوپدی صمد محمدی کارشناس ارشد کاردرمانی 09189687352