پل معلق شیشه ای در چین

4,586
پل معلق شیشه ای شمال شرقی چین ۳۶۹ متر طول، ۳ متر عرض و ۱۵۸ متر ارتفاع دارد و به شکلی طراحی شده است که ۸۰۰ نفر می توانند همزمان روی آن بایستند.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel