عکاسان معاصر: ایوان بان، عکاسِ معماری

510

ایوان بان، عکاس هلندی در سفر به چین، به عکاسی از ساختمان اپرای هاربین پرداخته است. او در این پروژه ، از تاثیرات ساختمان ها، آدم ها و زمان بر عکاسی اش توضیح می دهد. بان عکاس معماری است اما ترکیبِ عناصر انسانی و اجتماعی را به عکس هایش اضافه می کند. در این ویدیو از مجموعهٔ عکاسان معاصر، با او آشنا شویم. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده