18 گل الکلاسیکویی کریستیانو رونالدو

686

کریستیانو رونالدو به پایان راه خود در رئال رسید . او در این سال ها خاطرات خوشی برای رئالی ها ساخت که بهترین آن ها گلزنی به بارسا در نبرد سنتی ال کلاسیکو بود. او با 18 گل مشترکا با دی استفانو دومین گلزن برتر تاریخ الکلاسیکوست.