خلاصی از موش با ولتاژ برق

785

موش این حیوان موزی چنان اذیت و آزار دارد که آدمی را به دفع آن به هرطریق ممکن وامیدارد ولتاژ برق یکی از روشهایی که مورد امتحان قرارگرفت و نتیجه داد به این کلیپ نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده