رکورد 9.46 و میانگین 12.73یکدست روبیک ازAntoine Cantin

512
سپهر
سپهر 89 دنبال کننده