مردم از ما می خواهند سریع تر به آنچه وعده داده ایم عمل کنیم و علائمش را ببینند

83

بتول گندمی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مشهد: «مردم از ما می خواهند سریع تر به آنچه وعده داده ایم عمل کنیم و علائمش را ببینند» بازخوانی گوشه هایی از اولین جلسه شورای اداری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد