درگیری لفظی پیرهادی و سرخو

321
آرین اول
آرین اول 26.3 هزار دنبال کننده