پاسخ به سوء تفاهم ها و شبهات برگزاری همایش شهید اول و عرفان و رونمایی کتاب ها

304
در این ویدئو استاد حجّت الاسلام وکیلی به شبهات ایجاد شده توسط مخالفان عرفان و سوء تفاهم های پیش آمده در خصوص همایش شهید اول و رونمایی از کتاب های "تطهیر الشریعه عن حدیقه الشیعه"، "محی الدین شیعه خالص" و "شهید عارف" پاسخ می دهند.
pixel