زبان برنامه نویسی کاتلین چیست؟

117
در این ویدیو هادی حریری در کنفرانس google i/o زبان برنامه نویسی کاتلین را برای برنامه نویسان اندروید معرفی میکند. کاتلین از سال ۲۰۱۷ زبان رسمی برنامه نویسان اندروید میباشد. آموزشگاه اندروید ایران. https://android-learn.ir
pixel