بازدید مجازی از خانه و حسینیه امینی ها در شهر قزوین

220
برای تماشای تور مجازی و عکسهای 360 از حسینیه امینی ها و شهر قزوین از ادرس زیر استفاده نمایید. omid360.com/portfolios/360-panorama/qazvin برای تماشای این عکس در ابعاد اصلی و بزرگ : 360cities.net/image/hosseiniyeh-aminiha
pixel