نمونه ای از پروژه های پارسین (رفاه گستران پیروز)

28
25000 مترمربع ساندویچ پانل سقفی با ضخامت 4 سانتیمتر
pixel