فرار معجزه آسای ایمپالا از چنگال یوزپلنگ

10,544

لحظه شکار 6 ثانیه ای یوزپلنگ که بی فرجام ماند.

کلاکت
کلاکت 10.5 هزار دنبال کننده