رونمایی از جدیدترین ترجمه شیخ حسین انصاریان بر اصول کافی

336

جدیدترین ترجمه شیخ حسین انصاریان بر کتاب اصوف کافیِ ثقه الاسلام کلینی رونمایی و از مترجم آن تقدیر شد.

خبرگزاری تسنیم 4 هزار دنبال کننده
pixel