فکر کردن | علی میرصادقی

1,159
علی میرصادقی 646 دنبال‌ کننده
در این ویدئو با فکر کردن آشنا می‌شویم. هدف روانشناسی مثبت ‌گرا ایجاد تعادل مطلوب بین تفکر مثبت و منفی است.
pixel