صادرات دستگاه های کشش و فرم دهی مفتول

277

ما توجه خاصی بر روی دستگاه ها داریم چرا که مردم ما عموما تحصیل کرده و در امور فنی و مهندسی علاقه مند هستند. درزمینه تولید ، مادستگاه های باکیفیت تری نسبت به کشورهایی همچون چین می سازیم که این نشان از نیروی انسانی خلاق،مهندسی قوی ومتریال باکیفیت می باشد. پیشنهاد ما به تولیدکنندگان این محصول این است که با شناسایی درست ظرفیت های دستگاه ها به خصوص دستگاه های کشش وفرم دهی مفتول وارد بازار های میلیاردی عرضه وتقاضای آن شوند و به فرصت های خوبی دست یابند.