تمدید مهلت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده

171

شبکه خبر 10 فروردین 94 - 18:00 | سازمان امور مالیاتی کشور مهلت ارائۀ اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده دورۀ زمستان 93 را تا 31 فروردین تمدید کرد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده