مهارت طوطی کاسکو.

6,267
طوطی کاسکو یکی از باهوش ترین طوطی های دنیا به شمار می رود. طول عمر ۴۰ تا ۶۰ سال. تعداد کلماتی که میتواند حرف بزند:۷۰ کلمه قیمت جوجه کاسکو: یک میلیون وصد و پنجاه هزار تومان.
alisad 1386 30 دنبال کننده
pixel