ونوم قسمت۲ (پایان)

546
کیان استاپ موشن
کیان استاپ موشن 25 دنبال‌ کننده

در قسمت اول دیدیم که مایکی تبدیل به ونوم شد.ونوم که شخصیت بدی بود مردم را می‌زد. در قسمت دوم ونوم در یک مسابقه شرکت کرد و در مسابقه از مرد عنکبوتی باخت.