خداحافظ فرمانده

526

مصاحبه ای از جانباز بسیجی مرحوم نادر فرد قره لر (یادواره سال ٩٦) فرمانده فقید پایگاه بسیج شهید عشرتی روحش شاد