چهارچوب های قوانین اخلاقی به روز شده ICF

280
آیسان نبی هاشمی و حمید حکاکی در این ویدیو در رابطه با تغییرات و به روزرسانی قوانین اخلاقی ICF گفتگو می کنند
pixel