قطع درختان در روستای یاتری علیا - گرمسار

1,319
1,319 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تعداد زیادی درخت در روستای یاتری علیا گرمسار به دلیل جاده سازی و تصمیمات نادرست مسئولین شهر آرادان قطع شدند. فیلم از: جمعیت دوستداران محیط زیست گرمسار