مراسم بزرگداشت روز پزشک

166
مراسم بزرگداشت روز پزشک به میزبانی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش
pixel