قرائتی / پاسخ به شبهات کرونایی5 - چرا در این شرایط امام زمان ع کاری نمی کند؟

3,600

من از شما می پرسم زمانی که سامرا بمب گذاری شد، چرا امام زمان علیه السلام کاری نکرد؟ من از شما می پرسم قبر امام مهم تر است یا خود امام؟ مگر همه ی ائمه ما شهید نشدند؟ مگر امام عسکری علیه السلام به شهادت نرسید؟ چرا امام زمان علیه السلام کاری نکرد؟ ما چهار نوع تبلیغ داریم: تبلیغ سمعی، بصری، سمعی - بصری و یک تبلیغ عملی هم داریم. بهترین تبلیغ عملی است. امامان ما بهترین الگوهای تبلیغ هستند و این بهترین الگوها در سخت ترین شرایط از نفرین و دعا و علم غیب و قدرت هایی که داشتند استفاده نکردند.

محسن قرائتی 2.7 هزار دنبال کننده
pixel