مصاحبه مدیر کل زندانهای فارس بمناسبت هفته قوه قضائیه سال 97

672

آقای حیات الغیب مدیر کل زندانهای استان فارس همزمان با هفته قوه قضائیه سال 97، با حضور در صدا و سیمای استان ، اقدامات، برنامه ها و خدمات این اداره کل را در حوزه اجرای احکام کیفری حبس، مدیریت زندانها و اقدامات متنوع اصلاحی تربیتی زندانیان تشریح کرد.