سکانس برتر: وقتی والتر وایت دلارهایش را آتش می زند

3,452

والتر وایت، بعد از درگیری های زیادی که سر مساله تولید و فروش متامفتامین دارد، در ابتدای فصل سوم سریال، وقتی در شرف از دست خانواده اش است، می خواهد پول هایی که به سختی از راه فروش مواد به دست آورده را آتش بزند. این سکانس دیدنی را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده
keocser.film.Instagram.

keocser.film.Instagram.

7 ماه پیش
اتیشه الکیه کامپیو تری هست
لگو بتمن

لگو بتمن

8 ماه پیش
مرده خیلی احمقه ما خودمون نمیتونیم دلار بخریم حالا این آتیش آتیش می زنه