خارج كردن قالب وافل سقف زاگرس بنا

1,346
اين فيلم نحوه خارج كردن قالب وافل شركت زاگرس بنا مانا را نشان مي دهد.
Zagrosbana 5 دنبال کننده
pixel