برنامه های اوقات فراغت جوانان اداره کل میراث فرهنگی تهران رادیو نمایش

84
اعلام برنامه های اوقات فراغت جوانان که توسط اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در فصل تابستان اجرا می شود. از زبان مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران در رادیو نمایش
pixel