ایران مراسم نیوز - مصاحبه۶ / دکتر محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب

10
دکتر محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در گفتگو با مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ایران مراسم نیوز از تعامل بین مدیران عامل مراکز نمایشگاهی سراسر کشور و تفاهم نامه شهرداری تهران و وزارت صمت گفت
pixel