کوتاه با حوزه هنری 110

149
- 12 آبان، ایستگاه پایانی مهرواره شعر و داستان - «غلامعلی» 21 شهریور در شبکه مستند - «چهارراه» تا پایان شهریور سبز شد - تقدیر از برگزیده مسابقه «ما کرونا را شکست می‌دهیم»
pixel