غشاء دارویی دیپلن - تجهیزات دندانپزشکی

96

غشاء دارویی دیپلن که بعداز جراحی روی بخیه استفاده می شود و حالت شفاف دارد و بعد از چسبیدن جدا نمیشود و خواص دارویی خود را مانند کلرهگزدین و دگزا را اعمال می کند و محل مورد نظر را کاملا ایزوله می کند و روند بهبود را سرعت می بخشد جهت سفارش محصولات دندانپزشکی با ارز دولتی با بازرگانی کالج تماس حاصل فرمایید WWW.kalejdental.ir 041-33252054