《تنگه ابوقریب》:سینمای بهرام توکلی از نگاه امیرعباس صباغ

123

نگاهی جامع به سینمای بهرام توکلی با نگاه موردی به فیلم های او از «پابرهنه در بهشت»، «پرسه در مه»،«اینجا بدون من»، «آسمان زرد کم عمق» تا «بیگانه»، «من دیه گو مارادونا نیستم» و «تنگه ابوقریب»