مشارکت در ساخت منطقه آزاد چابهار ۹۱۲۶۱۱۱۸۸۲

52
سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار در مجتمعی با هشتاددرصد پیشرفت فیزیکی با برگشت پانصد درصدی تضمینی در بهترین نقطه منطقه آزاد چابهار1300 مترزمین۲۵۰۰الی۳۵۰۰متربنا در قلب منطقه آزاد چابهار
pixel