ماده 169 قانون مالیات چیست؟

19
همه ی فعالان اقتصادی موظف اند صورت معاملات فصلی خود را در پایان هر فصل در سایت سازمان امور مالیاتی بارگذاری نمایند. اما شرایط اساسی برای ارسال ماده 169 چیست؟ ماده 169 قانون مالیات در سال 1390 تدوین و از 1 فروردین 1391 اجرایی شد. بر اساس این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی اجازه داره برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کارت اقتصادی صادر کنه که این کارت شامل کد اقتصادی است. به موجب ماده 169 تمامی صورت حساب هاف فاکتورها ، قرارداد ها و به طور کلی معاملات فعالان اقتصادی باید دارای کد اقتصادی باشه، اصطلاحا به صورت رسمی صادر بشوند.
Hatra_Soft 2 دنبال کننده
pixel