دوچرخه سواری بانوان حرام و جرم اعلام شد! اسیدپاشی‌ دیگری در اصفهان !!

795
در اخبار جدید دوچرخه سواری زنان حرام و جرم اعلام شد! برخورد با دوچرخه سواران زن در سطح شهر به دستور دادستان و امام جمعه اصفهان (علی اصفهانی و آیت الله طباطبایی) | اسید پاشی های دیگری در راه اصفهان (Isfahan) است؟! | تحلیل و بررسی
pixel