درباره شرکت مشاوره مدیریت همرو

436
هدف شرکت مشاوره مدیریت همرو کمک به شرکتها و صنایع مختلف برای رشد و تعالی است. کارشناسان همرو بر اساس نقاط قوت سازمان راه‌کارهایی طراحی می‌کنند که می‌تواند مسائل مختلفی را در حوزه‌هایی همچون توسعه هیئت مدیره، توسعه سازمانی، تغییر فرهنگ و توسعه رهبری را حل کند. همرو علاوه بر ارائه راه‌کار در حوزه مشاوره مدیریت، عملیات اجرایی این راه‌کارها را نیز بر عهده می‌گیرد. در این ویدیو با کلیات این فعالیت‌ها آشنا خواهید شد.
pixel