وبینار سومین کافه ExporTech در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

70
محور سخنرانی: فرصت‌های بازار روسیه برای شرکت‌های دانش بنیان این کافه فرصت‌های حوزه صادرات را مورد بررسی قرار خواهد داد تا بتواند هم‌افزایی میان بازیگران حوزه اقتصاد دانش بنیان کشور را افزایش داده و به ایجاد آشنایی و فهم مشترک آنها کمک نماید و در این راستا با تعاملات و برنامه های عملیاتی به گسترش صادرات غیر نفتی کشور کمک نماید.
pixel