خلاصه قابلیتهای نرم افزار SAP B1 در 60 ثانیه

10
خلاصه قابلیتهای نرم افزار SAP B1 در 60 ثانیه - شرکت ویراگستر، ارائه دهنده سیستمهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در ایران.
pixel