کربوکسی تراپی رفع خط خنده

49

در این تکنیک ازتزریق گازدی اکسیدکربن بانام علمی کربوکسی دربافت موردنظراستفاده میشود. کربوکسی تراپی دربافت موجب بالا رفتن گردش خون،مویرگ سازی جدید و ایجادتارهای کلاژن الاستین میشود.

Dr.MasoumehShabani
Dr.MasoumehShabani 0 دنبال کننده