C2 249 فرزندی از نسل کروزر

3,375
C2 249 فرزندی از نسل کروزرهایی است که علاقمندان به این سبک از موتورسواری را بسوی خود می‌کشاند. ظاهر آن بر اساس یک سبک کلاسیک رزمناو طراحی شده و جزئیات طراحی قوی و محکم بویژه برای مشتریان مرد کاملا مشهود است. به طور خاصی، چراغ جلو دایره‌ای، با بدنه آن یکپارچه شده است. تمام چراغ‌های موتورسیکلت با تکنولوژی روشنایی LED مدرن شده و چراغ‌های راهنمای جلو در دو طرف آن وصل شده است. دسته‌های بشکل بلند تنظیم شده‌اند. همراه موتورسوار در یک زین مضاعف که صاف طراحی شده، موقعیت سواری راحتی را برای سفرهای طولانی خواهد داشت. سیستم اگزوز دوگانه در C2 249 همچنین از موارد برجسته‌ای است که هنگام سفر در خیابان هم از نظر قیافه و هم بخاطر صدای خاص آن، همه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند. چراغ های عقب و چراغ های راهنما درست در پشت صندلی ادغام شده‌اند. قلب موتورسیکلت C2 دو ﺳﯿﻠﻨﺪر، ﭼﻬﺎرزﻣﺎﻧﻪ با اﺣﺘﺮاق ﺟﺮﻗﻪ‌ای، دارای ﻣﺒﺪل ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، Vشكل250 سی‌سی است که با هوا خنک می‌شود و برای اطمینان از اتلاف گرما در هنگام کار طولانی‌مدت بهینه شده است. تمام نیرو از طریق سیستم های انتقال قدرت و جعبه دنده 5 سرعته با حداکثر ظرفیت 20.15 اسب بخار به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود. سیستم تعلیق در C2 249 شامل؛ جفت بازو - فنر مارپیچی و دو منظوره هیدرولیک و کمک فنرهای دوقلو در عقب است. در عین حال، ترمزها شامل دیسک‌های استاندارد با اندازه‌های بزرگ برای هر دو چرخ جلو و عقب، یکپارچه ترمز ضد قفل CBS است. C2 249 با 3 گزینه رنگ قرمز، سیاه و خاکستری رسماً از پاییز 98 در نمایشگاه‌های دائمی کویر در سطح ایران در دسترس خواهد بود. C2 249کروزر محصولی از شرکت كویرموتور است. دیگر مشخصات؛ اندازه تایر جلو؛ "17-80/100 و اندازه تایر عقب؛ "16-70/140 اندازه ﻃﻮﻗﻪ جلو؛ "17*2.50 و اندازه تایر عقب؛ "16*3.75 ﻗﻄﺮ انجین؛ 49,0 ﮐﻮرس؛ 66,0 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ؛ 1: 10,0 ﺳﯿﺴﺘﻢ رواﻧﮑﺎری؛ ﭘﻤﭗ روﻏﻦ انتقال قدرت؛ زنجیر چرخ ﺟﺮم ﺧﺎﻟﺺ؛ 163.5کیلوگرم و ﺟﺮم درﺣﺎل ﺣﺮﮐت 176.9کیلوگرم و ﺷﺎﺳﯽ از ﭘﺮس ﻓﻠﺰی ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ ﻣﻘﺎوم ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه است. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه؛ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎ ﮐﻼچ؛ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ؛ 4 EURO دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﻧﺪه ﭘﻼك ﻓﻠﺰی؛ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﻤﺎره اﻧﺠﯿﻦ؛ ﺑﺎﻻي در ﭼﭗ اﻧﺠﯿﻦ ﺣﮏ ﺣﺠﻢ اﻧﺠﯿﻦ؛ ﺟﻠﻮي اﻧﺠﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ؛ در ﮔﻠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن راﺳﺖ در اﻧﺠﯿﻦ؛ در سمت ﭼﭗ و راست موتورسیکلت
کویر موتور 620 دنبال کننده
pixel