اموزش الکترونیک - بخش سه

481

منبع جزوه این آموزش : http://mohandesbiaziat.ir مطالبی که در این آموزش می آموزید: سلف و سمبل مداری آن ترانسفورماتور (کاهنده، افزاینده و ایزوله) دیود ( معمولی، زیر ، نورانی واراکتور)

pixel