تبلیغات صداوسیمای زنجان

61

نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صداوسیمای مرکز زنجان-تیزر تلویزیونی،رادیویی،زیرنویس،نشان آگهی-پذیرش تبلیغات: 09123410801