ادوبی در کنفرانس مطبوعاتی اینتل فناوری ایجاد ویدئوهای عمودی را به نمایش گذاشت

3,626

مبلغ ادوبی نشان داد که پاک‌کردن پس‌زمینه و انتخاب اشیاء، با بهره‌گیری از ترکیب قدرت موتور هوش مصنوعی Sensi ادوبی و تراشه‌های اینتل چقدر آسان است. او همچنین فناوری ایجاد ویدئوهای عمودی فوری ادوبی را نشان داد که مبتنی‌بر هوش مصنوعی بوده و می‌توان از آن برای ساخت ویدئوهایی با عمودی از ویدئوهای افقی استفاده کرد.

pixel