نکته تستی عربی یازدهم مبحث نقش کلمات در جمله  

1,406

در این ویدئو در یک تست با مبحث نقش کلمات در جمله عربی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج‌بخش، مدرس زبان عربی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند.