تکنامه - تبدیل خودکار رابط گرافیکی خام به سورس کد!

549

علیرغم این که به طور معمول وظیفهٔ تبدیل رابطهای گرافیکی به کد بر عهدهٔ توسعه دهندهٔ فرانت اند است، اما ممکن است کل این ماجرا به زودی به تاریخ بپیوندد. چرا؟ به خاطر هوش مصنوعی! یک استارت آپ کپنهاگی با استفاده از آخرین دستاوردهای یادگیری ماشین، یک شبکهٔ عصبی مصنوعی ساخته است که وقتی اسکرین شات ها را دریافت کند، به طور خودکار سورس کدهای مرتبط را تولید می کند! https://www.technameh.com/?p=7523