برگزاری كارگاه ملی مدیریت مالكیت فكری با همكاری WIPO

205

كارگاه ملی مدیریت مالكیت فكری در كسب و كار شركت های كوچك و متوسط، توسط پارك فناوری پردیس و با همكاری سازمان جهانی مالكیت فكری (WIPO) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صبح روز دوشنبه 18 خردادماه 94 در پارك فناوری پردیس آغاز به كار كرد.