آیا زن بعد از بخشیدن مهریه میتواند باز مطالبه کند/وکیل مهریه

74
آیا زن بعد از بخشیدن مهریه میتواند باز مطالبه کند؟ پاسخ وکیل مهریه به این سوال و یا سوالات دیگر در سایت وکیل تخصصی تهران https://haghsetan.com/
haghsetan.com 6 دنبال کننده
pixel