هوش مالی چیست ؟ ( قسمت دوم )

178

هوش مالی ( پارت دوم ) ؛ چرا تقویت هوش مالی در کودکان مهم است؟ | پل استار اولین موسسه شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی www.poulstar.com | #هوش مالی #هوش هیجانی #هوش کودک #شتابدهی استعداد #مهارت های ارتباطی #موفقیت #موفقیت فردی

پل استار
پل استار 20 دنبال کننده