عید نوروز شهدای مدافع حرم و خانواده ایشان

245

سردار شهید مدافع حرم مهدی نعیمایی عالی در گلزار شهدای امامزاده محمد کرج