داغترین‌ها: #اربعین

نحوه رسم میدان در نقشه پارسی جو

161
در این ویدیو نحوه ترسیم میدان در نقشه پارسی جو شرح داده شده است. نقشه پارسی جو با زبان شیرین فارسی ساده ترین روش را برای ثبت و ویرایش نقشه ارائه داده است.
pixel